Dane niezbędne do zawarcia umowy *

Proszę skopiować i wkleić w treść wiadomości e-mail wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia umowy
lub przekazać dane telefonicznie pod nr tel. 71 398 09 73.
 
Imię i nazwisko:
Ewentualnie nazwa firmy, adres, NIP, przedstawiciel / reprezentant:
Adres instalacji:
Adres zamieszkania (jeżeli inny niż instalacji): 
E-mail do przesyłania faktur, ew. dodatkowy do powiadomień technicznych:
Telefon kontaktowy:
Okres zastrzeżony umowy (6, 12, 24 m-ce):
Abonament (taryfa): 
Dodatkowy sprzęt (np. router, terminal optyczny, adapter EoPL, itp.):
PESEL oraz nr dowodu osobistego zostaną wpisane podczas podpisywania umowy (konieczna będzie obecność osoby wpisanej w umowie)

 

*Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych w celu przygotowania umowy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowania umowy. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych i prawo ich poprawienia. Więcej informacji o sposobie i zakresie przetwarzania powierzonych danych można znaleźć w naszej Polityce prywatności.