Internet światłowodowy

W grudniu 2016 r. przyłączyliśmy naszą sieć bezpośrednio do Dolnośląskiej Sieci Światłowodowej (DSS). Pozwoliło to nam znacząco zwiększyć oferowane prędkości i stabilność dostarczanego Państwu sygnału oraz obniżyć ceny.

Do doprowadzania sygnału do mieszkań i domów wybraliśmy najnowszą technologię GPON 2,5 Gb, pozwalającą uzyskać prędkości ponad 2,5 razy większe niż oferowane przez wiodące telekomy (1000 Mb / 1 Gb). To nie koniec inwestycji – sukcesywnie podłączamy kolejne osiedla i ulice. 

Zaopatrujemy w Internet światłowodowy firmy, urzędy, szkoły oraz indywidualnych odbiorców. Dostarczmy stabilny sygnał wysokiej jakości, bez limitu danych, w standardzie do prędkości 2,5 Gb a w razie potrzeby – nawet do 10 Gb/s.