Dostęp do PA posiadają jedynie Abonenci (klienci z aktywną umową).
Dane dostępowe (login i hasło) zostały przekazane w protokóle uruchomienia (przy pierwszym uruchomieniu usługi).

PA obsługuje wiele języków, oprócz polskiego, m. in.: angielski, niemiecki, francuski, włoski, ukraiński