Wsparcie organizacji pozarządowych

Wspieramy rozwój lokalnych społeczności m.in. poprzez udostępnienie i utrzy- mywanie domen internetowych oraz infrastruktury technicznej do prowa- dzenia niekomercyjnych serwisów:
kielczow.info; pomiedzy.org; rozbijalnia-szklanych-sufitow.plmachowa.orgswarzedz.org.

Bezpłatnie dostarczamy Internet do świetlicy wiejskiej w Brzeziej Łące.

Wspieramy działania Fundacji POMIĘDZY na rzecz międzypokoleniowej wy- miany wiedzy, doświadczeń i umiejętności. Jesteśmy partnerem projektu na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn Rozbijalnia Szklanych Sufitów.  Wspieramy także kobiety wracające na rynek pracy, poprzez akcję Szczęśliwa Sukienka. Działamy na rzecz wsparcia pracowników w wieku emerytalnym w pozostaniu na rynku pracy angażując się w projekt Nawigacja 50+ na terenie Dolnego Śląska.